Vi utfører vedlikehold offshore og på land. Våre serviceteknikere er godt kjent med utstyret som skal vedlikeholdes og er derfor i stand til å utføre vedlikehold effektivt og korrekt, samtidig som de også fanger opp feil som kan være vanskelig å oppdage.

Forebyggende vedlikehold av batterier

Batterier er en svært pålitelig energikilde dersom de blir vedlikeholdt og testet jevnlig, men her ligger også en risiko som mange ikke er klar over. I en batteribank der batterier er koblet sammen i en streng, slik som lysene på et juletre, kan man risikere å miste all spenning ut bare ved et av batteriene feiler.

Erfaringsmessig så vil noen av cellene i en batteribank bli dårlig og måtte skiftes ut i løpet av batteribankens levetid. Tallet på celler som feiler pr år er uavhengig av hvor lenge de har vært i drift.

Når banken nærmer seg slutten av sin levetid vill alle cellene ha redusert kapasitet, men risikoen for at en enkelt celle feiler kan gjerne være størst like etter installasjon av batteribanken da man ikke har luket ut eventuelle dårlige celler.

I verste fall kan en dårlig celle være et latent problem som først gjør seg gjeldende i en nødsituasjon da strømtrekket da gjerne er større. Det er derfor svært viktig at man er proaktiv i vedlikehold av batteribanker.

Ved å gjennomføre årlig utlade-test med målinger på batteriene under testen der man noterer temperatur og spenning på den enkelte celle, samt den totale kapasitet som en funksjon av tid og strømtrekk, så vil man bli oppmerksom på batterier som kan utgjøre en risiko og prioritere handling deretter.

Normalt byttes ca. 5% av batteriene ut i løpet av batteribankens levetid.

Vi oppfordrer våre kunder sterkt til å gjennomføre slike tester, enten ved at disse gjennomføres av kunden selv, eller at vi gjennomfører denne testen i forbindelse med årlig vedlikehold.

Vi leverer både innebyggede og transportable testsystemer for utladetest av batteribanker. Se våre løsninger her: http://compower.no/no/produkter/batteritester

Forebyggende vedlikehold av UPS system

Gode grunner til å benytte ComPowers ekspertise til service, feilretting, endringer og årlig forebyggende vedlikehold:

 • Vi designer og bygger utstyret fra bunnen av, og kjenner samtlige komponenter og deres funksjon inngående.
 • Vi vet hvilke komponenter som kan feile, hvordan de kan feile, hvilke symptomer og utslag det gir, hvilke symptomer som kan indikere en forestående feil, og hvordan feil kan forebygges og utbedres effektivt.
 • Vi har gode testrutiner som kartlegger aktuelle risikofaktorer forebygger feil lenge før de oppstår.
 • Vi har godt håndlag med vårt utstyr og tilhørende komponenter.
 • Vi kjenner rutinene, og medbringer hensiktsmessig verktøy og utstyr.
 • Vi har utviklet gode rutiner for å gjennomføre vedlikehold raskt og effektivt:
  • korrekt verktøy og instrumenter er på plass
  • nødvendige tillatelser skaffes
  • nødvendige sikkerhetsbarrierer opprettes
  • test utføres korrekt og effektivt
  • korrekt dokumentasjon genereres
 • Vi genererer pålitelige resultater
 • Vi er bevisst på avviksfaktorer som kan være vanskelig å oppdage.

ComPower er det kosteffektive og pålitelige alternativet når forebyggende vedlikehold skal uføres. Har dere en serviceavtale med oss, så sørger vi for at jobben blir gjort med et hensiktsmessig intervall til avtalt pris.


Tlf.: 55 20 90 50       E-post: mail@compower.no  
2017 © ComPower AS
Vi benytter cookies for analysere bruken og for å bedre brukeropplevelsen av vårt nettsted, hvis du fortsetter aksepterer du dette.
Ok