Vi utfører normalt to eller tre runder med tester på utstyr før vi leverer det fra oss. Normal kan dette bestå av interntest og fabrikktest, men ved behov vil vi også gjennomføre en grundigere stresstest på hele eller deler av utstyret for å forsikre oss om at utstyret er i stand til å levere i henhold til kundens krav og behov.

Vi har en godt utstyrt testavdeling der vi har ett sterkt fokus på HMS og kvalitet. Samtlige måleinstrumenter er registrert i en database, og blir grundig fulgt opp i forbindelse med kalibrering og avvik.

Vårt testpersonell er har inngående kjennskap til komponenter og ytstyr, og har ett erfaringsgrunnlag som gjør dem i stand til å oppdage avvik som ikke er åpenbare eller lar seg måle.

All testing foregår etter skriftlige prosedyrer og blir grundig dokumentert.

Tlf.: 55 20 90 50       E-post: mail@compower.no  
2017 © ComPower AS
Vi benytter cookies for analysere bruken og for å bedre brukeropplevelsen av vårt nettsted, hvis du fortsetter aksepterer du dette.
Ok