Utforming og design er tett knyttet til kvalitet.

Ett godt design er:

 • Oversiktlig og intuitivt
 • Godt dokumentert
 • Trygt for brukere og servicepersonell
 • Vedlikeholdsvennlig
 • Tilstrekkelig dimmensjonert for å imøtekomme gjeldende krav
 • Tilrettelagt for endringer og oppgraderinger
 • Utformet for å tåle de påkjenninger som det blir utsatt for
 • Feilsikkert, det vil si at dersom en feil oppstår så fører det ikke til en høy risiko
 • Energieffektivt
 • Varig
 • Tilrettelagt for kildesortering ved endt levetid
 • Produsert uten miljøgift eller uforsvarlige materialer

Tlf.: 55 20 90 50       E-post: mail@compower.no  
2017 © ComPower AS
Vi benytter cookies for analysere bruken og for å bedre brukeropplevelsen av vårt nettsted, hvis du fortsetter aksepterer du dette.
Ok