osebergfeltsenter

Oppgradering av PA anlegg for Statoil på Oseberg Feltsenter.

ComPower har nå gjennomført produktleveranser og commissioning på 2 stk 48V DC UPS med batteribanker, distribusjonsskap, likerettere og overvåkings- og kontrollsystem som vi har produsert til Oseberg feltsenter i samarbeid med Aibel og ABB.

Med leveransen fikk de også en av våre portable utladetestere for test og vedlikehold av batteribanker.

Kato Paulsen, prosjektleder fra ABB, er svært fornøyd med gjennomføringen av prosjektet.  - ”Det er viktig at vitale systemer er sikret med nødstrømssystemer som opprettholder nødvendig drift i tilfelle noe uforutsett skulle oppstå. ComPower as har vi god erfaring med på dette området.”

Etter gjennomført befaring i september 2009 la vi frem et komplett og oversiktlig tilbud. Etter dette har prosjektet hatt en stabil og stødig fremgang med få avvik, og ble levert i god tid.

God opplæring og kursing på utstyret er en nødvendig forutsetning for sikker betjening, drift og vedlikehold av systemet. Nøkkelpersonell fra vedlikehold og elektro har i denne forbindelse blitt kurset i HMS, systemoppbygging, alarm- og likerettermoduler, virkemåte og betjening. Kurset inneholder også en praktisk del med øvelser i betjening av systemene.

 

Tlf.: 55 20 90 50       E-post: mail@compower.no  
2017 © ComPower AS
Vi benytter cookies for analysere bruken og for å bedre brukeropplevelsen av vårt nettsted, hvis du fortsetter aksepterer du dette.
Ok