Batteiskift. Foto: JON MAGNE FJELDSTAD

Leveranse av 48V DC UPS til PA anleggene på Gullfaks A.                                                                             (Foto: Jon Fjeldstad/Fotoarkivet.no)

Etter å ha skiftet ut DC UPS systemer på en rekke av Statoils plattformer (Gullfaks A, B og C, Statfjord B og C og Draupner, for å nevne noen) så har ComPower as opparbeidet et solid erfaringsgrunnlag for å utføre denne type oppdrag.

De nye UPS systemene som ble levert i forbindelse med dette prosjektet er moderne og velutviklede systemer som benytter seg av Eltek Valeres likerettermoduler med over 96% virkningsgrad og tilhørende alarmmoduler.

I tillegg til dette ble der også levert med ComPowers egenutviklede utladeenhet med tilbakemating til nett. Denne enheten gjør det vesentlig enklere å gjennomføre regelmessig vedlikeholdstest av systemet, samtidig som man da får mulighet til å utnytte den energien som ligger lagret i batteriene ved at denne går tilbake til strømnettet.

Systemene ble levert i henhold til Statoils kravspesifikasjon og i henhold til NORSOK  T-100.

UPS, Fordelingsskap og Utladetestenhet. Foto: JON MAGNE FJELDSTAD

Leveransen omfattet følgende:                                                                                                                                  (Foto: Jon Fjeldstad/Fotoarkivet.no)

  • 48V DC UPS
  • Fordelingsskap
  • Utladeenhet
  • Batterier med stativ
  • Leverandørdokumentasjon
  • FAT
  • Test og igangkjøring
  • Garanti med samsvarserklæring

Leveransen ble ferdigstilt tidlig i Juni 2010, og tilbakemeldingene har vært gode.

 

:©Jon Fjeldstad/Fotoarkivet.no
Tlf.: 55 20 90 50       E-post: mail@compower.no  
2017 © ComPower AS
Vi benytter cookies for analysere bruken og for å bedre brukeropplevelsen av vårt nettsted, hvis du fortsetter aksepterer du dette.
Ok