Vi leverer korrekte batterier til ditt formål.

Utvikling av batteriteknologi foregår i stadig økende tempo. Samtidig er det flere faktorer man må ta hensyn til når man skal velge en god løsning. De mest opplagte kriteriene for valg av batteri er:

  • Pris
  • Kapasitet
  • Strømtåleranse
  • Størrelse
  • Vekt

Men det er også svært mange andre faktorer som kan være vel så viktig.

  • Kvalitetsaspekter - Feilrate, servicevennlighet, levetid, lade - og utladesyklus, speningståleranse
  • Omgivelsesaspekter - Temperatur, kjemikalier, saltvann, vibrasjoner, støt, retningståleranse
  • Miljøaspekter - Kjemisk sammensetning, råmaterialer, produsent, resirkulerbarhet, levetid
  • Sikkerhetsaspekter - Kjemisk sammensetning, brennbarhet, vekt pr celleblokk

Vi har god kjennskap til batterier og leverandører, og kan bistå våre kunder i å gjøre gode valg.

Vi prosjekterer og leverer batterier og batteribanker med tilhørende utstyr som batterikasser, batteristativer, batterilasker, tilkoblinger, tilkoblingsutstyr etc.

 

BatterierBatterierBatterier

Tlf.: 55 20 90 50       E-post: mail@compower.no  
2017 © ComPower AS
Vi benytter cookies for analysere bruken og for å bedre brukeropplevelsen av vårt nettsted, hvis du fortsetter aksepterer du dette.
Ok